Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cumartesi 08:00-17:00
  Telefon : +90 312 426 88 12

Eğitim ve Mesleki Deneyim

 Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi

1991

 İhtisas

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

1997

Genel Cerrahi Yrd.Doç

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2003

Genel Cerrahi Doçentlik

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2006

Cerrahi Onkoloji

T.C.Sağlık Bakanlığı

2012

Profesör

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

2015 -2017
 

Uzmanlık Tezi:Alfa tokoferol ve verapamilin reperfüzyon zedelenmesine etkilerinin köpek ince barsak ototransplantasyon modelinde incelenmesi

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Uzman Doktor

Güven Hastanesi

1997-1998

Uzman Doktor

Dr.Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi

1998-2000

Öğretim Görevlisi

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2000-2003

Doçent

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2006-2011

Doçent

Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi

2011-2013

Doçent

Lokman Hekim Ankara Hastanesi

2013-2015

Öğretim Üyesi (Prof.Dr.)  Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2015- 23/10/2017
Prof. Dr Mahmut Can Yağmurdur Muayenehanesi         2017 -      


 • Aydoğan, C., “Yanık sonrası karaciğerde gelişen oksidatif hasar ve apoptozis üzerine amifostin etkisinin araştırılması”, Başkent Üniversitesi, 2005.
  Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :
  50 yurtdışı ve 20 yurtiçi yayın, Toplam 657 Yurtdışı yayında referans gösterilmiştir
 • Alevli, F., “İskemi reperfüzyon sonrası karaciğerde gelişen hücre hasarında wr-2721’in etkisi”, Başkent Üniversitesi, 2005.
 • Ayvaz, İ. İzole hepatik arter iskemi reperfüzyonu sonrası karaciğer rejenerasyonu
 • Türk, E. Heparinin yanıkta heparinin bakteriyel translokasyon zerine etkisi.
 • Diken, T. Kompleman inhibisyonu ve karaciğer rejenerasyonu
 • Kırnap, M. Deneysel intestinal iskemi reperfüzyon modelinde SCR1’in lokal ve uzak organ hasarını önlemedeki etkinliği
 • Yavuzer, N. Karaciğer iskemi reperfüzyonu ile indüklenmiş rejenerasyon modelinde kompleman inhibitörünün rolü

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Heparinin antienflamatuar etkisinin böbrek iskemi reperfüzyonunda incelenmesi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Projesi, DA01/12, Proje Yöneticisi, 2001.
 • Intraabdominal basınç artımının karaciğer rejenerasyonu üzerinde etkisi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Projesi, DA02/30, Proje Yöneticisi, 2002
 • Ulusal hastalık yükü ve maliyet etkinliği, T.C. Sağlık Bakanlığı-Başkent Üniversitesi, Katılımcı, 2003.
 • Heparinin yanık sonrası doza bağımlı olarak bakteriyel translokasyonu önleyici etkisinin ince barsak mukozasında apoptozis ile ilişkisi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Projesi, DA03/31, Proje yöneticisi, 2003.
 • Meme karsinomunda TGF-beta ve PAI-1 gen polimorfizminin hasta sağ kalımı üzerine etkisi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Projesi, KA03/42, Proje yöneticisi, 2003.
 • Heparinin sitokinler ve kompleman sistemi üzerine etkilerinin parsiyel hepatektomi sonrası karaciğer rejenerasyonundaki rolü, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Tez Projesi, Katılımcı, 2004.
 • Fıtık cerrahisinde kullanılan sentetik greftlerin uzun dönemde kasık ağrısına ve sinir fonksiyonlarına etkisi, Katılımcı, 2004. 
 • Ratlarda yapılan heterotopik kalp transplantasyonunda WR2721 maddesinin UW ve HTK solusyonlarına eklenmesinin hücre hasarını önleyici etkisi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Projesi, DA04/06, Proje yöneticisi, 2005.
 • Farklı anestezi protokollerinin karaciğer rejenerasyonu üzerine etkisi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Projesi DA02, Katılımcı, 2005.

İdari Görevler :

 • Dönem V Eğitim sorumlusu  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü, 2003 - 2011
 • Başkent Üniversitesi İlk yardım eğitim merkezi, İlk yardım eğitimcisi, 2005-2007 .
 • Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı, 2015- Ekim 2017