Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cumartesi 08:00-17:00
  Telefon : +90 312 426 88 12

Nanoteknolojik Manyetik Madde İle Sentinel Lenf Bezi İşaretlenmesi

PARALELOGRAM MASTOPEKSİ İLE KANSER TEDAVİSİ SONRASI KONFOR VE BAŞARILI KOZMETİK SONUÇ;

Her yıl dünya çapında 1,6 milyon yeni meme kanseri olgusu tanısı konulmaktadır. Güncel cerrahi tedavi yaklaşımı, meme koruyucu cerrahi yöntemlerine ek olarak, sentinel lenf nodu biyopsisini (SLNB) içermektedir. Bu yöntem tedavinin daha sonraki adımlarının doğru belirlenmesine ve kanser evresinin doğru saptanmasına imkân verir.

2012 yilindan itibaren , sentinel lenf bezi işaretlemesinde  (SLNB) standart olan yalnizca teknesyum  ve mavi boya yontemlerine alternatif olarak kullanılan manyetik nanokolloid sentinel lenf nodülü işaretlemesi uygulamaya girmiştir. Bu yöntem ile meme kanseri cerrahi tedavisinde, koltuk altı lenf bezleri daha güvenli korunabilmekte ve ameliyat sonrası hasta konforu yüz güldürücü olmaktadır. Bu güncel yöntem, meme kanseri cerrahi tedavisinde uygulanmaya başlamış olup, halen 12 Avrupa ulkesinde de 1200 den fazla hastayi iceren 10 klinik arastima yurutulmektedir.

Şimdiye kadar 650’den fazla hastada sunulan bulgular manyetik SLNB’nin kolayca, güvenle ve başarıyla uygulanabileceği gösterilmiştir. Bu yöntem, sentinel lenf nodu lokalizasyonuna yönelik nanoteknolojik manyetik materyale ile yapılan ve radyoizotop icermeyen yeni bir tekniktir. Guvenli ve kanitlanmis tibbi uygulamaya bagli olarak, öncelikle manyetik madde saptanabilir bir sinyal üretmek amacıyla, meme başının arkasına enjekte edilir. Sonrasında cerrahlar tarafından, sentinel lenf nodlarının yerini belirlemek amacıyla özel bir prob kullanılır – bu, kanserin ne kadar yayılmış olduğunu belirlemek icin onemlidir.

Bu yeni sistem sayesinde, nanoteknolojik manyetik materyal, bir nükleer tıp desteğine veya allerjen özelliği yüksek bir maddeye ihtiyaç duyulmadan enjekte edilebildiğinden, özellikle bizim deneyimli olduğumuz meme koruyucu cerrahi teknikleriyle beraber uygulandığında cerrah tüm işlem boyunca kontrolü elinde tutar. Böylece daha güvenli olarak SLNB işaretlemesi yapılarak ameliyat sonrası hasta konforu sağlanır ve kol fonksiyonlarının kaybı önlenir.